Startsida  •  Så arbetar vi  •  Kalendarium  •  Dokument  •  Vi som arbetar här  •  Kontakta oss 

Välkommen till Mikaela Waldorfbarnstuga på Södermalm

Vi är en mångårig waldorfförskola på Södermalm, fint belägen med närhet till natur.

Inomhusmiljön är genomtänkt och konstnärligt utformad; likaså de leksaker och material som barnen kommer i kontakt med.

Vi har tre småbarnsgrupper med max 5 barn i varje grupp och 2 syskongrupper som varierar mellan 9 till 15 barn.

Vi är måna om att ge barn en varierad och br
a kost. Råvarorna är ekologiska och i största möjliga mån även biodynamiska.

Hos oss får barnen en lugn vardag med återkommande händelser och rutiner för att skapa igenkännande och trygghet.

Vi är måna om varje barns olika behov och stödjer dem i deras personliga utveckling.

Tillsammans med barnen följer och möter vi årets växlingar i både sagor, ramsor, utflykter och mat.

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30- 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ 

Vi följer läroplanen för förskolan, Lpfö 2018, och arbetar ur en Waldorfpedagogisk synvinkel. Klicka på bilden för att se jubileumsfilmen "Waldorf 100 - The Film". I filmen får du se Waldorfskolor över hela världen och möta pedagoger och föräldrar.

Intresseanmälan till Mikaela Waldorfbarnstuga sker via Stockholms stads gemensamma ansökningssystem. Gå in på följande länk: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ansoka-till-forskola/

Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för alla barn som söker till förskolor inom stadens område. Vi administrerar kön i systemet själva och erbjuder plats på förskolan baserat på barnets kötid och eventuell syskonförtur.

Det är fortfarande viktigt att komma med sitt barn på ett informationsmöte. Se tid och plats här nedan. Anmäl deltagande till mikaela.waldorfbarnstuga@gmail.com

Våren 2020

Onsdagen 12 februari 15.30

Torsdagen 19 mars 15.30, inställt!

Hjärtligt välkomna!

(Besöksadress: Eriksdalsgatan 28)

Läs mer om hur vi arbetar här eller kontakta oss!

Vänligen, personalen på Mikaela waldorfbarnstuga.